1. Jana Hlavatá, Na jihu 536, Jičín 50601, IČ 66315808, zapsaná u MÚ Jičín pod č.j. ŽÚ/01/2637/06/2, ev.č. 360401-640488212 (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  2. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro realizaci Vámi podaného inzerátu, pokud mezi vámi a službu poskytujícím správcem dojde k uzavření smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

    Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

  3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být inzerujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej inzerující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Janou Hlavatou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

  5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@inzercejicin.czz.

  6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky inzercejicin.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: